BrotherGames - The best choice for Android Game, PC Games, Flash Games and more!

You are here: Home > Android Games > Brain & Puzzle > Co Ganh 3.0 Game for Android

Co Ganh 3.0 Game for Android 

Co Ganh

• File Size: 1.1M

• Updated: Jun 21,2013

• License: Freeware / Free

• Category: Brain & Puzzle

• Publisher: MacGia

• OS Support: Android

• Require: 1.5 and up

1. Luật chơi :– Cờ Gánh: bàn cờ có kích thước 5x5, có 16 quân cờ ( 8 lật, 8 úp). Các

ScreenShots of Co Ganh 3.0 

  • Co Ganh
  • Co Ganh
  • Co Ganh
  • Co Ganh

Download and Play Co Ganh 

Get APK File for Co Ganh 3.0:

Free Download Co Ganh 3.0

• Last Week Downloads: 0

• Last Month Downloads: 0

More About Co Ganh 

1. Luật chơi :– Cờ Gánh: bàn cờ có kích thước 5x5, có 16 quân cờ ( 8 lật, 8 úp). Các luật áp dụng trong trò chơi hoàn toàn giống với trò chơi Cờ Gánh ngoài đời thực (Có thể khác đôi chút do vùng miền có cách gọi khác nhau).- Trong trò chơi, người chơi sẽ được điều khiển 8 quân khác màu của mình để thi đấu với người khác. Mỗi lượt chơi, mỗi bên chỉ được điều khiển một quân cờ của mình đi một bước (lượt chơi luân phiên nhau) , phải đi theo đúng đường kẻ trên bàn cờ và không được đi đè lên quân cờ khác. + Luật gánh : khi một quân cờ của đội này đi vào giữa một(hoặc nhiều) cặp quân cờ của đội bạn thì các cặp quân cờ của đội bạn sẽ bị (gánh), biến mất khỏi bàn cờ. + Luật chém : Khi cờ của đội này đi ngang qua đầu đội kia thì quân vừa bị đi ngang sẽ bị (Chém), Biến khỏi bàn cờ. + Luật bóp chết : khi một(hay một nhóm) quân cờ của một đội bị bao vây bởi các quân cờ của đội bạn và không có khả năng di chuyển thì sẽ bị (bóp chết) và bên kia sẽ thắng. + Luật đi tiếp : Nước đi của quân cờ có thể ăn quân cờ khác, Nếu có thể ăn tiếp thì được đi tiếp 1 nước nữa. - Trò chơi kết : thúc khi trên bàn cờ chỉ còn các quân cờ của chỉ một đội. Hoặc đối phương không còn đường đi tiếp.

Free Download Co Ganh 3.0

Related Games for Co Ganh 

No Related Games yet.

Leave Comments 


comments powered by Disqus

Recommended Android Games 

Recent Android Games