BrotherGames - The best choice for Android Game, PC Games, Flash Games and more!

You are here: Home > Android Games > Casual > Sứ Mệnh Thời Đại 1.2 Game for Android

Sứ Mệnh Thời Đại 1.2 Game for Android 

Sứ Mệnh Thời Đại

• File Size: 17M

• Updated: Jan 11,2013

• License: Freeware / Free

• Category: Casual

• Publisher: EKWebs Development LLC

• OS Support: Android

• Require: 1.6 and up

Beta Version: Sứ mệnh thời đại là 1 dạng game chiến thuật n...

ScreenShots of Sứ Mệnh Thời Đại 1.2 

  • Sứ Mệnh Thời Đại
  • Sứ Mệnh Thời Đại
  • Sứ Mệnh Thời Đại
  • Sứ Mệnh Thời Đại

Download and Play Sứ Mệnh Thời Đại 

Get APK File for Sứ Mệnh Thời Đại 1.2:

Free Download Sứ Mệnh Thời Đại 1.2

• Last Week Downloads: 0

• Last Month Downloads: 0

More About Sứ Mệnh Thời Đại 

Beta Version: Sứ mệnh thời đại là 1 dạng game chiến thuật nhập vai online, mô tả bối cảnh theo xã hội hiện tại có 1 phần hư cấu người chơi sẽ phải vận dụng kiến thức cũng như khả năng tư duy để đạt được cấp độ cao nhất, người chơi có thể luyện tập để tăng các chỉ số và làm thật nhiều việc tốt để khẳng định bản thân, tập hợp bang hội điều hành bang hoặc mở 1 công ty giúp việc nâng cao các chỉ số mạnh nhất và đi tấn công những người chơi khác. *** English and Japanese version coming soon *** SuMenhThoiDai SMTD Vietnamese text based game by EKWebs LLC

Free Download Sứ Mệnh Thời Đại 1.2

Related Games for Sứ Mệnh Thời Đại 

No Related Games yet.

Leave Comments 


comments powered by Disqus

Recommended Android Games